IMG_4456-1.jpg

“АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ” ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийг Хөхморьт сумд зохион байгууллаа. Тус сургуулийн үеэр ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн…

IMG_3418-1.jpg

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тус газрын ангиллын сургалтын 2023 оны төлөвлөгөөний дагуу Алтай-Улиастай эрчим хүчний систем” ТӨХК-ний алба хаагчдыг хамруулан Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын…