222-6.jpg

ТӨСЛИЙН ХААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон…

111-4.jpg

БЭЛТГЭЛ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ШАЛГАЛАА

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 07 дугаар  сарын 09-ний  өдрийн А/199 дүгээр тушаал, баруун бүсийн төв-Онцгой байдлын газрын…