396622156_3862242117336279_7749884600863260306_n.jpg

ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ БОЛОН АВРАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАКТИКИЙН ДАДЛАГА, СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

“Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль” болон бусад холбогдох хууль тогтоомжуудыг хэрэгжүүлэх, Онцгой байдлын газар, “Хан-Алтай…