ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖИН АЖИЛЛАНА

03.jpg

Монголын уламжлалт сар шинийн баяр, амралтын өдрүүдийг тохиолдуулан Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2024 оны А/29, Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2024 оны  А/04, Онцгой байдлын газрын даргын А/13 дугаар тушаалаар 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 08:00 цагаас  02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 08:00 цаг хүртэл хугацаанд албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжлээ.

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүнийг 14:00 цагт “Цуглар”  улбар шар кодоор цуглаж, биед байх зүйлс, хувийн үүргэвчинд үзлэг хийж, холбогдох үүрэг чиглэлийг өглөө.

scroll to top