ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

46B6F2E4-501B-413C-8479-4B6FE1713C85.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газраас албаны хэмжээнд 2023 онд тавьсан зорилт, зорилгынхоо биелэлт, хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэж цэгнэх, 2024 ондоо хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа зорилтыг тодорхойлох зорилгоор “Онцгой байдлын байгууллагын удирдах ажилтны цугларалт” 01 дүгээр сарын 08-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан билээ.

Онцгой байдлын дарга, дэд хурандаа Ц.Лувсанжамц “Онцгой байдлын байгууллагын удирдах ажилтны цугларалт”-аас өгсөн үүргийг алба хаагчдад танилцуулж, холбогдох үүрэг чиглэлийг өглөө.

scroll to top