ХАМТАРСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

414917509_1050687369472178_3875464575851918362_n.jpg

Онцгой байдлын газрын даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн баталсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах хүрээнд “Пиротехникийн хэрэгсэл ашиглах, худалдах” үйл ажиллагаанд хяналт тавих зорилгоор аймгийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа худалдаа үйлчилгээний зах, төвүүдэд Цагдаагийн газрын алба хаагчидтай хамтран хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, иргэдэд гарын авлага, заавар зөвлөмж өгч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ажиллалаа.

scroll to top