ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

385525590_6777453549027855_3318312570840301934_n.jpg

Говь-Алтай аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан төлөвлөгөөний дагуу 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ний өдөр аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын алба хаагчдад “Байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангах” сэдвийн хүрээнд “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль”-ийн дагуу иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын эрх, үүрэг хариуцлага, гал унтраагуурын ажиллах зарчим, техник үзүүлэлт, гал гарсан үед хэрхэн ажиллах танхимын сургалтад 28 алба хаагчдыг хамрууллаа.

Байгууллагын  гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу үүрэг гүйцэтгэх томилгоот бүлгийн үйл ажиллагаанд тулгуурлан гал унтраах тархалтын сургуулийг зохион байгууллаа.

scroll to top