СУРАГЧДАД “БЭЛЭН БАЙ” СУРГАЛТЫН МОДУЛИАР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

IMG_5800.jpg

Говь-Алтай аймгийн Онцгой байдлын газар, “Дэлхийн зөн Монгол” олон Улсын байгууллагын “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй орон нутаг” төсөлтэй хамтран гамшгийн эрсдэлийг бууруулах мэдлэг чадварыг олон нийтэд олгох  “Бэлэн бай” сургалтын модуль хичээл, гарын авлагыг ашиглан Бигэр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 10᠎᠎᠎᠎ -11 дүгээр ангийн сурагчдад мэдлэг олгож, сургаж дадлагажуулсан юм.

Сургалтад хамрагдсан сурагчдад газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх “Бэлэн бай” аянд нэгдлээ.

scroll to top