“БЭЛЭН БАЙ” АЯНД НЭГДЛЭЭ

IMG_5205.jpg

Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах “Бэлэн бай” аянд аймгийн үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий  байгууллагуудын алба хаагчид нэгдлээ.

scroll to top