ГАЛ УНТРААХ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

222.jpg

Тус газрын Урьдчилан сэргийлэх тасаг, Гал түймэр унтраах, аврах 59 дүгээр ангийн 1 дүгээр салаатай хамтран ерөнхий боловсролын Хантайшир-Эрдэм цогцолбор сургуулийн сурагчдыг хамруулан гал унтраах үзүүлэх сургуулийг 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр зохион байгуулж, газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах “Бэлэн бай” аяныг сурагчдад сурталчлан таниуллаа.

scroll to top