ХӨХМОРЬТ СУМД ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

IMG_4476.jpg

Хөхморьт сумд олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг 2023 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр хийлээ.

Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг хийснээр тухайн орон нутгийн эрсдэл, эмзэг байдлыг тодоройлж, эрсдэлийг бууруулах, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг тодотгох ач холбогдолтой юм.

Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээнд идэвхтэй оролцсон сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга Ц.Эрдэнэчимэгт Онцгой байдлын газрын даргын “Өргөмжлөл”-өөр шагналаа.

scroll to top