“АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ” ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

IMG_4456-1.jpg

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийг Хөхморьт сумд зохион байгууллаа.

Тус сургуулийн үеэр ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнд гамшгийн үед хэрхэн ажиллах дадлага, сургууль болон танхимын сургалт зохион байгуулж, мэдлэг мэдээллээр өгч чадавхжууллаа.

 

scroll to top