ГАЛ УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

335805826_121408597473407_1439066644469989188_n-1.jpg

“Тэс петролиум ххк”-ны Говь-Алтай дахь ШТС-73, 94 салбаруудад Гал унтраах тархалтын сургууль зохион байгууллаа.

Сургалтаар Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, гал түймрийн тухай ойлголт, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан техникийн стандарт, дүрэм норм, гал түймрийн аюулаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх арга ажиллагаа, гал түймрийн үед хүмүүсийг аврах зам гарц, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглах талаар анхан шатны ойлголтыг олгох танхимын сургалтад 12 ажилтан, алба хаагчдыг хамруулж, гал унтраах дадлага сургууль хийлээ.

scroll to top