ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ

viber_image_2023-03-22_11-19-58-691.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын Говь-Алтай аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний дагуу Гамшгаас хамгаалах “Команд штаб”-ын сургуулийг тус аймагт 04 дүгээр сарын 10-14-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

Гамшгаас хамгаалах “Команд штаб”-ын дадлага сургууль нь орон нутгийн удирдлагын гамшиг, онцгой нөхцөл  байдлын үеийн шийдвэр гаргах дасгал, сургууль хийх, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, хуулийн этгээдийн харилцан ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, хүч хэрэгслийн нөөцийг тодорхойлох, бүх шатны гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг бодит байдалтай уялдуулан тодотгох, удирдах бүрэлдэхүүний танхимын сургалт, бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгуулах зорилготой.

Тус сургуулийн хүрээнд гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, албан байгууллагын дарга нарт мэдээ, мэдээлэл, үүрэг чиглэл өглөө.

scroll to top