“ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТ” СУРГАЛТ, ДАДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

DSC_0023-1.jpg

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Орон нутгийн хамгаалалтад төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын үүрэг оролцоо” сэдэвт сургалт, дадлага 03 дугаар сарын 18-19-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

Сургалт, дадлагад оролцож буй орон нутгийн томилгоот бие бүрэлдэхүүнд “Гамшгийн үеийн харилцан ажиллагаа” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Хууль сахиулах байгууллагуудын онцлогийг харуулсан тусгайлан бэлтгэсэн 8 цэгт үзүүлэх дадлага, сургуульд 18 сумын 1000 гаруй орон нутгийн томилгоот бие бүрэлдэхүүнд хамрагдлаа.

Тус газраас аврах ажиллагааны техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хэрэглээг танилцуулж, гал унтраах тархалтын сургууль хийлээ.

scroll to top