ТӨГРӨГ СУМД ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

335575413_1143041887092571_5455334424395560846_n.jpg

Төгрөг сумд Дэлхийн зөн Монгол олон Улсын байгууллагын “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй орон нутаг” төсөлтэй хамтран олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийлээ.

Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийж ажлын хэсэг, Төгрөг сумын өндөр настан, хүүхэд  аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, иргэдээс бүрдсэн 32 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллалаа.

scroll to top