БИГЭР СУМД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

335086727_3452998291655840_1403375704700031313_n-1.jpg

Бигэр сумд Дэлхийн зөн Монгол олон Улсын байгууллагын “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй орон нутаг” төсөлтэй хамтран олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ 2023 оны 03 дугаар сарын 13-14-ны өрдүүдэд хийж байна.

Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийж ажлын хэсэг, Бигэр сумын өндөр настан, хүүхэд  аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, иргэдээс бүрдсэн 30 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

scroll to top