САЛААНЫ ЗАХИРАГЧ НАРЫН СУРГАЛТ БОЛЛОО

DSC_0015.jpg

Онцгой байдлын байгууллагаас 2022 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын газрын даргын 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу Гал түймэр унтраах, аврах 59 дүгээр ангийн Салааны захирагч нарт Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/188 дугаар тушаалаар баталсан “Гал түймэр унтраах, аврах ангид хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт”, 11 дүгээр сарын сарын 14-ны өдрийн А/300 дугаар тушаалаар баталсан “Гал түймэр унтраах дасгал сургуулийн норматив”-аар 6 цагийн танхимын сургалтыг 12 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгууллаа.

scroll to top