ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

DSC_0091.jpg

Алтай сумд Засаг даргын нэрэмжит бэлэн байдлын үзлэгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 16-17-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн сумын Онцгой комисс, ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг шалгаж, жагсаалын жигдрэлт, хээрийн үүргэвчний иж бүрдэлд үзлэг хийж, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, иргэд олон нийтэд гамшгаас хамгаалах сургалт дадлага зохион байгуулсан байдлыг шалган зааварчилгаа өглөө.

scroll to top