ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

DSC_1420.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын 2021 оны 01 дүгээ сарын 22-ны өдрийн баталсан удирдамж, Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн баталсан удирдамжийн хүрээнд Есөнбулаг сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа зах, худалдааны 14 аж ахуйн нэж, байгууллагын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах, коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 04 дүгээр сарын 14-21-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.  

scroll to top