“КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ЦАР ТАХЛЫН ҮЕИЙН ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ” СЭДЭВТ ШТАБЫН ДАДЛАГА, СУРГУУЛЬ 2 ДАХЬ ӨДРӨӨ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

05-1.jpg

Коронавирус халдвараас урьдчилан сэргийлэх, цар тахалтай тэмцэх хүч, хэрэгслийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, салбар дундын хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, онцгой байдлын үеийн хариу арга хэмжээний тактикийг боловсруулах зорилгоор “Ковид-19 халдварын цар тахлын үеийн харилцан ажиллагаа, хариу арга хэмжээ” сэдэвт штабын дадлага, сургууль 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна.

Говь-Алтай аймгийн Онцгой комисс, шуурхай штабын бүрэлдэхүүнд 3 дугаар цагийн байдлыг танилцуулж, цагийн байдал 2 дээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, гаргасан шийдвэрийн танилцуулгыг сонсож, онцгой нөхцөл байдлын үеийн хариу арга хэмжээний тактикийн төлөвлөлт, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд салбар дундын үйл ажиллагааг уялдуулан ажиллаж байна.

scroll to top