ДУЛААНЫ УЛИРЛЫН ХУВЦСАНД ШИЛЖЛЭЭ

9.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/95 дугаар тушаал, баруун бүсийн төв-Онцгой байдлын газрын даргын 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/17 дугаар тушаал, Онцгой байдлын газрын даргын  04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 29  дүгээр тушаалаар  тус газрын бие бүрэлдэхүүнийг 04 дүгээр сарын 15-ны 05:35 цагт цуглар “Улбар шар” код өгч дулааны улирлын хувцсанд шилжүүлж, хувийн үүргэвч, хувцасны болон жагсаалын нэгдсэн үзлэг зохион байгууллаа.

scroll to top