ТӨСЛИЙН ХААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО

222-6.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийг 2016-2019 онд хэрэгжүүлсэн.

Уг төсөлд Говь-Алтай аймгийн Алтай, Дарив, Шарга сум хамрагдаж, хаалтын үйл ажиллагаагааг 2019 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр  зохион байгууллаа.

Төслийн хэрэгжилтийн үр дүн, аймгийн зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх чадавх бэхэжсэн талаар санал сэтгэгдлээ хуваалцаж, төслөөс санхүүжүүлсэн техник, тоног төхөөрөмж, багийн хөршийн бүлгийн үйл ажиллагааг сурталчилсан үзэсгэлэн худалдаатай танилцах ажлууд зохион байгуулагдлаа.

scroll to top