Онцгой байдлын газар- 77480101

Гал түймэр унтраах, аврах 59 дүгээр анги- 7048101, 7048105

Хаяг: Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Баянхайрхан баг

Цахим шуудангийн хаяг: govialtaiontsgoi@gmail.com