Онцгой байдлын газрын офицер, ахлагч, албан хаагчид аа,

 Эрхэм хүндэт ард иргэд ээ,

Болзошгүй гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээг зохион байгуулах, эрсдэлийг бууруулах замаар аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн тогтвортой байдлыг хангуулахад дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах чиг үүрэгтэйгээр онцгой байдлын албыг бэхжүүлэх  хүмүүнлэг, энэрэнгүй үйлсийг бид бүтээж байгаа билээ.

Онцгой байдлын газрын нийт бие бүрэлдэхүүн иргэдийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж байгаа эрхэм үйлсээрээ бид бахархаж байна.

Сүүлийн жилүүдэд байгаль, цаг агаарын аюулт үзэгдэл, давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан байгууллага, аж ахуйн нэгж, ард иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд ,эд хөрөнгөнп хохирол учрах эрсдэл нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх, орон нутгийн удирдлага, төрийн захиргааны болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдтэй уялдаа холбоотой хамтран ажилласаны үр дүнд нилээдгүй бүтээн байгуулалтын болон гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг олон нийтийн оролцоонд тулгуурлан эрчимтэйгээр явуулж байна.

Төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх, иргэддээ илүү ойр хүрч ажиллахад хурдтай, эрч хүчтэй, алсын хараатай ажиллах шаардлагыг нийгэм биднээс шаардаж байна.

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа нь зөвхөн Онцгой байдлын байгууллагын хүч чармайлтаар бус нийт иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, олон улсын байгууллагуудын оролцоо, хамтын ажиллагаан дээр тулгуурлан хэрэгжсэнээр гамшигтай тэмцэх чадавхи дээшлэх учиртай.

Онцгой байдлын байгууллага хуулиар хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлэхэд байнга хамтран ажилладаг орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, байгууллага, аж ахуйн нэгж, олон улсын төсөл, хөтөлбөрийн байгууллага, ард иргэд, алба хаагчиддаа Онцгой байдлын газрын даргын зөвлөлийн гишүүдийн нэрийн өмнөөс болон хувиасаа чин сэтгэлийн  халуун мэндчилгээг дэвшүүлж, эрүүл энх, аз жаргал, ажлын амжилт хүсэн ерөөе.

ДАРГА, ДЭД ХУРАНДАА Ц.ЛУВСАНЖАМЦ

59 Replies to “Мэндчилгээ”

   1. 1 хэлдэг:

    -5 OR 321=(SELECT 321 FROM PG_SLEEP(15))–

   2. 1 хэлдэг:

    ieyZr7Z4′)) OR 402=(SELECT 402 FROM PG_SLEEP(15))–

  1. 1 хэлдэг:

   -5 OR 789=(SELECT 789 FROM PG_SLEEP(15))–

  2. 1 хэлдэг:

   DDKukenM’)) OR 836=(SELECT 836 FROM PG_SLEEP(15))–

 1. seksi siteler хэлдэг:

  daxktilogibigibi.gE8xrvXJ4Iao

 2. craft porn хэлдэг:

  nediyunlandayi.AFN69MaNs7PE

 3. viagra хэлдэг:

  nxediyunlandayi.YNhXP9GYjVg5

 4. responding хэлдэг:

  xyandanxvurulmus.6dM16STjfAvD

 5. busticating хэлдэг:

  xbunedirloooo.jQFrhrBvDyG7

 6. equalisations хэлдэг:

  xyandanxvurulmus.JaphzjjYpau8

 7. intuition хэлдэг:

  xyandanxvurulmus.OeX6CruUAK69

 8. caecum хэлдэг:

  caecum xyandanxvurulmus.Y2Q36KFE1jtu

 9. bushelwomen хэлдэг:

  bushelwomen xyandanxvurulmus.gi9CkgjTGLtI

 10. linetogel хэлдэг:

  Luar biasa blog ini! 🌟 Saya benar-benar menyukai bagaimana penulisannya memberikan pemahaman mendalam dalam topik yang dibahas. 👌 Artikelnya menghibur dan mendidik sekaligus. 📖 Tiap artikel membuat saya tambahan rasa ingin tahu untuk melihat artikel lainnya. Teruskan karya hebat

 11. goltogel хэлдэг:

  💫 Wow, blog ini seperti perjalanan kosmik melayang ke galaksi dari keajaiban! 🎢 Konten yang menegangkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu ketertarikan setiap saat. 🎢 Baik itu teknologi, blog ini adalah sumber wawasan yang inspiratif! #KemungkinanTanpaBatas Berangkat ke dalam pengalaman menegangkan ini dari pengetahuan dan biarkan pemikiran Anda terbang! ✨ Jangan hanya membaca, rasakan sensasi ini! #BahanBakarPikiran 🚀 akan berterima kasih untuk perjalanan menyenangkan ini melalui dimensi keajaiban yang tak berujung! 🌍

 12. ziatogel хэлдэг:

  🚀 Wow, blog ini seperti perjalanan kosmik meluncurkan ke galaksi dari kegembiraan! 💫 Konten yang menegangkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu kegembiraan setiap saat. 💫 Baik itu inspirasi, blog ini adalah harta karun wawasan yang inspiratif! #PetualanganMenanti Terjun ke dalam perjalanan kosmik ini dari pengetahuan dan biarkan pikiran Anda berkelana! 🚀 Jangan hanya membaca, rasakan sensasi ini! #BahanBakarPikiran Pikiran Anda akan bersyukur untuk perjalanan menyenangkan ini melalui dimensi keajaiban yang menakjubkan! ✨

 13. viagra хэлдэг:

  escort siteleri vurgunyedim.EhiSqS4wCL4G

 14. sexx хэлдэг:

  childrens sex yaralandinmieycan.YXAg3HGXs1By

 15. linetogel хэлдэг:

  🚀 Wow, blog ini seperti perjalanan kosmik melayang ke alam semesta dari keajaiban! 💫 Konten yang mengagumkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu kagum setiap saat. 💫 Baik itu inspirasi, blog ini adalah harta karun wawasan yang menarik! #PetualanganMenanti Berangkat ke dalam petualangan mendebarkan ini dari pengetahuan dan biarkan pemikiran Anda berkelana! 🚀 Jangan hanya menikmati, rasakan kegembiraan ini! #MelampauiBiasa Pikiran Anda akan bersyukur untuk perjalanan menyenangkan ini melalui dimensi keajaiban yang menakjubkan! 🌍

 16. porno siteleri хэлдэг:

  food porn citixx.AcxFCcNH5MRt

 17. craft porn хэлдэг:

  childrens sex hyuqgzhqt.IjIHSDGQPAb6

 18. porn sex хэлдэг:

  bahis porno ewrjghsdfaa.dXRsvjFDysMq

 19. childrens sex wrtgdfgdfgdqq.GFdomWU3ZkWz

 20. porno izle хэлдэг:

  escort wrtgdfgdfgdqq.lBZKUlDCCEUt

 21. linetogel хэлдэг:

  🌟 Oh my goodness, this is truly insightful! I’m grateful for the effort you invested in sharing this priceless data. It’s always great to find well-written and insightful posts like this. Continue the excellent effort! 🔥👏💯

 22. linetogel хэлдэг:

  So excited to share my thoughts here! 🌟 This content is a breath of fresh air, merging creativity with insight in a way that’s both engaging and enlightening. Every detail seems meticulously crafted, showcasing a deep grasp and passion for the subject. It’s uncommon to find such a perfect blend of information and entertainment! Kudos to everyone involved in creating this masterpiece. Your hard work and dedication are clearly evident, and it’s an absolute joy to witness. Looking forward to seeing more of this incredible work in the future! Keep rocking us all! 🚀👏💫 #Inspired #CreativityAtItsBest

 23. Екатерина Подольская, выпускница Московского Физико-Технического института, является нашим технологическим гуру на сайте mikro-zaim-online.ru. Её работа в области разработки безопасных платежных систем и инновационных банковских приложений отражает её глубокие знания и инновационный подход к IT-решениям в финансовом секторе. На сайте она отвечает за безопасность, надежность и удобство, гарантируя высокое качество обслуживания клиентов. Подробнее о Екатерине и нашем сайте можно узнать на https://mikro-zaim-online.ru/o-nas/

 24. Опсуимолог хэлдэг:

  – Я не получаю то, что хочу.
  – Не хватает мотивации на регулярные
  занятия.
  – Мои цели сбываются у других людей.

  Почему так, разузнай у опсуимолога!

  Вбивай в поиск: “опсуимолог” и
  получи актуальные контакты.
  Ты же знаешь кто такой опсуимолог?

 25. harry potter porn comics хэлдэг:

  Why limit your access to world-class adult entertainment? Erotoons.net breaks the mold by offering an extensive range of adult comics for both men and women. Our diverse collection caters to a wide array of tastes, ensuring that everyone above 18 finds something tantalizing. And the best part? It’s completely free. We believe in providing high-quality, erotic content without barriers. Why choose between quality and affordability when Erotoons.net offers both? Join us for an unparalleled experience in adult entertainment.

  In search of a portal to a world of fantasy and passion? Erotoons.net is your gateway to the finest bawdy falls porn comic , where every story is an adventure.

 26. У меня случилась неотложная медицинская ситуация, и я нуждался в деньгах на оплату медицинских услуг. Сайт postabank.ru помог мне найти подходящее МФО, и я получил займ на карту в тот же день.

 27. rule 63 porn хэлдэг:

  Why limit your access to world-class adult entertainment? Erotoons.net breaks the mold by offering an extensive range of adult comics for both men and women. Our diverse collection caters to a wide array of tastes, ensuring that everyone above 18 finds something tantalizing. And the best part? It’s completely free. We believe in providing high-quality, erotic content without barriers. Why choose between quality and affordability when Erotoons.net offers both? Join us for an unparalleled experience in adult entertainment.

  If it’s a mix of excitement and artistry you’re after, our sonic porn comics at Erotoons.net will not disappoint. Dive into a world of wonder and sensuality.

 28. Когда моя машина сломалась вдали от дома, мне понадобилась срочная ремонтная помощь. Я обратился к постабанку и взял займ, чтобы покрыть расходы на ремонт и вернуться на дорогу.

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг *-р тэмдэглэсэн