Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Онцгой байдлын байгууллагын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн ажиллах журам /2020.04.15 А/99/

Онцгой байдлын байгууллагын “Обьектын болон ой, хээрийн гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах тусгай хувцас, хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэх журам” /2020.04.15 А/96/

Албаны шалгалт зохион байгуулах журам /2020.05.22 А/120/

Онцгой байдлын ерөнхий газар, харьяа төв, орон нутгийн онцгой байдлын анги, байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэх, хугацаат мэдээ, тайлан гаргаж ирүүлэх, нэгтгэх, дүгнэх журам /2013.06.27/

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээдийг ажлын тусгай горимд шилжүүлэх, ажиллах журам

Өндөр уулнаас эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах журам

Өндөр уулнаас эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах журам word

Нөөцийн бараа, материалын чанар, аюулгүй байдлыг хангах дотоод хяналтын журам

Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчийн ажил дүгнэх журам татах

Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид мэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох журам /МУ-ын Засгийн газрын тогтоол 2018.12.12 №374/