Түүхэн замнал

Гал түймэр унтраах, аврах 59 дүгээр анги нь БНМАУ-ын сайд нарын зөвлөлийн 1977 оны 236 дугаар тогтоолоор НАХЯ-ны харъяа Говь-Алтай аймгийн НАХХ-ийн харъяаллын мэдэлд байгуулагдах шийдвэр гарч, 1977 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 25 нэгж, гал унтраах зориулалтын автон насос 2, ус тээвэрлэгч-1, нийт 3 нэгж техник хэрэгсэлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн түүхтэй.

Гал түймэр унтраах, аврах 59 дүгээр ангийн бие бүрэлдэхүүн